Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Om cookies

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Vad är en cookie?

En cookie (på svenska "kaka") är en liten textfil som innehåller information och som lagras på din dator.

Vilka data lagras i cookies?

Informationen som vi får ta del av är anonym och innehåller varken namn, mejladress eller några andra personliga uppgifter som kan kopplas ihop med dig som enskild person.

I den mån vi använder oss av Facebook kan de få tillgång till din IP-adress.

Varför använder vi cookies?

På barndomutanbaksmalla.se använder vi cookies för vårt statistikverktyg och andra verktyg där vi samlar in anonym användarinformation som del i vårt arbete att förbättra våra digitala tjänster.

Läs mer om vilka cookies som används på vår hemsida.

Hantera dina cookies

Du kan alltid välja att inte acceptera cookies i din webbläsare. Gå till respektive webbläsartillverkares webbplats för instruktioner om hur man stänger av detta i den webbläsare du använder. Det kan dock innebära att vissa funktioner på barndomutanbaksmalla.se inte kommer att fungera som de är tänkta att fungera.

Om personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Systembolaget äger sajten barndomutanbaksmalla.se och är personuppgiftsansvariga för den insamling och behandling av personuppgifter som görs på hemsidan. Inga personuppgifter delas med initiativets partners Bris, Childhood, Maskrosbarn, IQ och Trygga Barnen.

Domänen ägs av Systembolaget AB, men hemsidan hostas av extern part.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du vill dela din berättelse, börjar prenumerera på våra nyhetsbrev eller deltar i olika sammanhang såsom vid events och seminarium.

Varför och med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter i form av e-postadress samlas in när du lämnar den till oss i samband med att du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev. Din e-postadress behandlas för att Barndom utan baksmälla ska kunna göra månadsvisa utskick av information om Barndom utan baksmälla, nyhetsbrev, marknadsundersökningar samt bjuda in till events och seminarium. Du kan lämna din berättelse utan att skriva upp dig på vårt nyhetsbrev.

Den lagliga grunden för vår behandling är ditt samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrev och utskick från Barndom utan baksmälla, eller mejla info@barndomutanbaksmalla.se.

När du lämnar din berättelse eller skriver under vår namninsamling till Barndom utan baksmälla utgör den inte personuppgifter eller personuppgiftsbehandling. Din berättelse kommer att behandlas anonymiserat av Barndom utan baksmälla och är inte kopplad till dig som person. Berättelsen som du delar, delar av eller i sin helhet, kan komma att publiceras här på sajten barndomutanbaksmalla.se eller användas i annonsering eller på andra ställen som är förknippade med Barndom utan baksmälla. Undvik därmed att ange uppgifter som leder till att du själv eller annan kan identifieras när du lämnar din berättelse. Om det skulle vara så att det kommer med ett namn eller annan uppgift i din berättelse, så kommer Barndom utan baksmälla att ta bort uppgiften. Vi gör detta för att undvika risken att någon identifieras.

Om det är ett krav att lämna dina personuppgifter till oss

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot, om du inte lämnar din e-postadress kan du inte prenumerera på våra nyhetsbrev, få del av informationsutskick, inbjudningar och undersökningar.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Våra leverantörer som tillhandahåller våra verktyg för olika utskick har åtkomst till dina personuppgifter. Dessa är: driftsleverantör, IT-leverantör och kommunikationsbyrån som vi samarbetar med. Vi sparar dina personuppgifter i våra leverantörers utskickslistor. Våra leverantörer behandlar på så sätt personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden, men vi står som personuppgiftsansvariga.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som personuppgifterna samlades in för.

Du kan avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet via en länk längst ned i det e-postmeddelande du får av oss. Dina personuppgifter raderas när du avanmäler dig från vårt nyhetsbrev.

Ifall du väljer att dela med dig av din berättelse till Barndom utan baksmälla så kommer det inte vara möjligt att koppla berättelsen till dig som individ, och därmed är den inte en personuppgift. Därför kommer vi inte att radera din berättelse, även om du väljer att avanmäla dig från våra e-postutskick.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss via e-post på info@barndomutanbaksmalla.se.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.