Vuxnas drickande ska aldrig bli barns problem

Du kan göra skillnad bara genom att finnas där

För femte gången har vi tillsammans med Kantar Public undersökt hur det är att som barn leva nära en vuxen som dricker för mycket.

En fjärdedel av de svarande har levt nära någon som dricker för mycket. Nästan alla svarar att det påverkade dem negativt. En majoritet säger att det gjorde stor skillnad att en vuxen såg och agerade.

Klicka här för att ta del av hela undersökningen.

Våga vara den som gör något

Så här gör du skillnad

Våga vara den som gör något

Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv redan har agerat på situationen. Har någon annan redan reagerat och visat omsorg gör det ingenting.

Var tillgänglig - säg hej

Det som ofta gör störst skillnad för barnet är inte att du försöker lösa allt utan att du finns tillgänglig. Att du frågar hur det är och stannar upp och lyssnar på svaret är viktigt för att barnet ska känna sig sett. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.

Våga fråga och fråga igen

Våga fråga (och fråga igen)

Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga igen. Många barn tycker det är svårt att berätta med en gång. Det är också vanligt att barn känner skuld för den vuxnes drickande eller vill skydda genom att inte berätta för utomstående hur det egentligen är hemma.

Gör barnet delaktigt

Diskutera direkt med barnet hur hen vill ha det och vilken sorts hjälp som behövs. Gör barnet delaktigt istället för att själv föreslå dina egna lösningar.

Låt praktisk omsorg bli vardagsmat

Var lugnet i stormen

För många barn som lever i närheten av en vuxen som dricker för mycket är det oförutsägbarheten i tillvaron som skrämmer mest. Du kan göra skillnad bara genom att bara vara du – en vuxen att lita på. På samma sätt är det viktigt att du behåller ditt lugn när och om barnet väljer att berätta för dig hur hen har det.

Låt praktisk omsorg bli vardagsmat

Praktiska insatser ska inte underskattas, då många barn tvingas ta för mycket ansvar. Det behöver inte vara så komplicerat. Bjud in ett barn du känner på mellis eller middag, fråga om det behövs skjuts hem från träning, köp några extra tandborstar hemma för spontanövernattning och lägg fram rena lånekläder till den som sovit över.

Förvänta dig inte något tillbaka

Förvänta dig inte så mycket tillbaka

Du kan göra skillnad. Även om du inte ser någon direkt förändring: håll ut och stanna kvar! Det är det viktigaste du kan göra som vuxen.

Tala med en vän

Våga prata om din oro med någon av dina egna vänner, för att få stöd för din egen del. Att känna oro för ett barn är inte ovanligt bland vuxna, ta hjälp av varandra. Att prata om oron kan ge dig mod att våga fråga barnet.

Ta hjälp

Ta hjälp om du behöver

Det finns professionellt stöd att få genom både socialtjänsten och organisationer som stöttar barn i utsatta situationer. Du kan vända dig till dem för att få vägledning om du känner oro för ett barn och du kan också tipsa barnet du oroar dig för om att organisationerna finns. Är det akut, till exempel på natten, ring 112.

Lita på din mag- och medkänsla

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa av en förälders alkoholproblem – lita på din magkänsla. Var uppmärksam, vänlig och se till att finnas där och hålla kontakten med barnet.

orosanmälan

Orosanmälan?

Om du är orolig för att ett barn far illa ska du göra en orosanmälan (anonymt om du vill) till socialtjänsten i din kommun. Du anmäler inte vårdnadshavaren utan din oro för hur barnet har det. Det är sedan upp till socialtjänsten att utreda och avgöra om barnet eller familjen behöver stöd. Berätta för barnet att du överväger att göra en orosanmälan och vad som kommer hända så att det inte känns som att du agerar över barnets huvud. Fortsätt att finnas där för barnet även efter anmälan. För att få mer vägledning kring orosanmälan kontakta gärna Bris.

Ladda ner guiden

Ladda ner guiden anpassad för idrottsledare

Download the guide in english

Är du orolig för att ett barn far illa och behöver tala med någon?

Kontakta Bris vuxentelefon på 077-150 50 50 eller Socialtjänsten i din kommun, som privatperson kan du välja att vara anonym.


Dela vårt budskap

Ju fler vuxna som nås av vårt budskap, desto större trygghet för barnen. Följ Barndom utan baksmälla på Facebook, gilla, kommentera och dela våra inlägg. Dela vår guide i dina kanaler. Skicka ett mejl till info@barndomutanbaksmalla.se med idéer, tips och samarbetsförslag. Tack för att du är med oss.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.