Barndom utan baksmälla är ett initiativ som syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Ändå far 320 000* barn illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. För att vuxnas drickande aldrig ska bli barns problem måste fler göra mer.

  • *Siffran hämtad ur Rapport 185 från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, (Stockholm 2019).
  • Är du under 20 år och behöver någon att prata med? Kontakta gärna Bris, Maskrosbarn eller Trygga Barnen!

Dela din berättelse

Växte du upp med en förälder som drack för mycket alkohol? Fanns det något eller någon som gjorde positiv skillnad i ditt liv? Vi vill inspirera fler vuxna att bli de som ser och finns där för barnen. Därför behöver vi din berättelse. Tack för att du delar ett avgörande ögonblick från din uppväxt.

Dela din berättelse

Jag vill inte må så här, jag orkar inte med skolan.

Barn, 11 år

Är du osäker på hur du bäst gör skillnad?

Ta del av våra råd, de är framtagna i samråd med barnrättsorganisationer och utgår från barns berättelser om vad de önskat att andra vuxna gjort.

Avgörande
ögonblick

– gör skillnad för barn som far illa
av vuxnas drickande

Ladda ner guiden
Download guide

När han är nykter är han världens bästa pappa men när han är full så blir han arg hela tiden.

Barn, 8 år

Följ arbetet

Prenumerera på vårat nyhetsbrev och följ utvecklingen av arbetet för Barndom utan baksmälla

Oops, något gick fel! Testa att skicka igen.

Jag har tagit del av att mina uppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen.

Tack för att du anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Här finns hjälp att få

Följande organisationer är experter på att hjälpa barn och unga vuxna. Till vissa kan även du som är vuxen vända dig för att få råd vid misstankar om att ett barn far illa till följd av en vuxens drickande.

Bris – Barnens rätt i samhället

Bris är en barnrättsorganisation som stöttar barn, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris har en bred stödverksamhet för både barn och vuxna, online, via telefon och i stödgrupper.
Bris vuxentelefon – om barn: 0771 50 50 50
Läs mer om Bris

Maskrosbarn (barn och ungdomar 13–19 år)

Maskrosbarn stöttar barn till föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. Maskrosbarn ger de unga förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.
Läs mer om Maskrosbarn

Trygga Barnen (barn och unga upp till 25 år)

Trygga Barnen är en stiftelse med syfte att hjälpa barn och unga som växer upp i ett hem med missbruk-/beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Trygga Barnen informerar även om barns rätt som anhöriga och lyfter målgruppens röst i samhället.
Läs mer om Trygga Barnen

Childhood

Childhood verkar för alla barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom fri från våld och sexuella övergrepp. Childhood stödjer barn och deras familjer genom sina partnerorganisationer men ger inte rådgivning eller stöd till enskilda personer.
Läs mer om Childhood

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.